Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2012

czasowkurwiacz
9621 b6f9

May 22 2012

czasowkurwiacz
1235 0027
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaxmishka xmishka

April 15 2012

czasowkurwiacz
Jest tak samo, może tylko trochę smutno i nie mówisz dobranoc i nie mogę przez to usnąć.
— HuczuHucz
Reposted fromAmfa Amfa vianiewiadomoocochodzi niewiadomoocochodzi

April 05 2012

czasowkurwiacz
5843 c6ed 500
Reposted fromnierobimi nierobimi viame-gusta me-gusta
czasowkurwiacz
Pamiętam jak wyszedłem, nie pamiętam jak wróciłem,
zapamiętać nie mam siły, lubię zapominać chwile.
— Pezet
Reposted fromexize exize viaxmishka xmishka

April 01 2012

czasowkurwiacz
I nieważne czy ma niebieskie, zielone czy brązowe oczy. Są Jego, więc są najpiękniejsze.
Reposted frommefir mefir viaxmishka xmishka
czasowkurwiacz
przyznam się - wierzę , że mogłabym być dla Ciebie
Reposted frompeace peace viaxmishka xmishka

March 16 2012

czasowkurwiacz
boże święty, kocham idiotę
Reposted fromawaken awaken vialajla lajla
czasowkurwiacz
Wilson: Jesteś nienormalny!
House: Jako były pacjent szpitala psychiatrycznego wypraszam sobie takie określenia.
Reposted fromHouse House
czasowkurwiacz
Wyobraźnia zazdrosnej kobiety nie zna granic.
Reposted frommowilesmi mowilesmi vialajla lajla
czasowkurwiacz
Potrzebuję cię, wiesz? Więc dbaj o siebie.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie vialajla lajla
czasowkurwiacz
Cierpisz na bardzo popularną wśród kobiet przypadłość nadinterpretacji faktów, przeinaczania rzeczywistości pod własne oczekiwania oraz doszukiwanie się drugiego dna.
— o kurwa!
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold vialajla lajla
czasowkurwiacz
1819 7b54 500
Reposted fromKamiilka Kamiilka vialajla lajla
czasowkurwiacz
Nie mogłam wyobrazić sobie świata bez Ciebie. A teraz to jedyny jaki mam.
Reposted fromlovelove lovelove vialajla lajla

March 13 2012

czasowkurwiacz
`Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze.
Najważniejsze to budzić się z kimś.
Spać przytulonym,przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest.
(...)
Budzisz się rano, z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby
na swoim ramieniu.To jest to,przytulanie.`
Reposted byhazy hazy

March 05 2012

czasowkurwiacz
6374 7d7c
cudowna sukienka <3
czasowkurwiacz
5557 bf71
Reposted bylajlalovesweetskatieeeemizukakongobongopaolciaprzeblyskijoannnamorsikunknown6powidlo
czasowkurwiacz
No to zaczynamy :)

To były moje marzenia. Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
Reposted byidacnaoslep idacnaoslep
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl